Pondělí 20. května 2024
Vložil vlisni.cz on November 19, 2015
Orlovna (zdroj: vlisni.cz)

Začátkem listopadu se na radnici sešli zástupci líšeňský spolků a organizací se zástupci radnice. V rámci debaty u kulatého stolu se zabývali návrhy a připomínkami k dalšímu možnému využití objektu Orlovny a přilehlé zahrady. O možných plánech jsme vás informovali zde.

Celou besedu vedl Martinem Nawrath z Nadace Partnerství. Zápis z jednání naleznete a dlačí dokumenty naleznete zde.

Ze setkání vyplynuly dvě vize, a to Orlovna pro sport a Orlovna jako kulturně-společenské centrum tzv. Líšeňský dům. Při debatě měli diskutující nejen představit své nápady, ale také definovat silné a slabé stránky jednotlivých vizí.

V rámci vize Orlovna pro sport byl předložen návrh, aby v objektu vzniknul byt pro správce, ubytovna, dílna a zázemí pro některé líšeňské spolky. Zahrady by měla sloužit jako kryté fotbalové hřiště s umělou trávou. Financování provozu by pak leželo zejména na bedrech ministerstva školství.

Mezi silné stránky této sportovní varianty patří velký zájem členské základny SK Líšeň, která má 25 mužstev a cca 400 - 500 aktivních členů. Projekt by vyřešil nedostatečnou kapacitu tréninkových ploch a zaměřil by se na podporu a rozvoj sportu, o který je zájem.

Slabé stránky této vize jsou zejména jednostranné zaměření z hlediska využití cílových skupin, trvalá ztráta zahrady a jejího alternativního využití, ztráta zeleně a nedostatečná kapacita parkovacích míst. Zástupci spolků dále upozornili, že bez zahrady ztrácí prostor atraktivitu pro další subjekty.

Za kladné stránky kulturně-společenského centra lze považovat široké spektrum využití, udržení kulturně historické identity Líšně, ale i to, že by prostor využilo velké množství organizací a jejich členů. Nabízí se také možnost spolupráce s Muzeem města Brna a Moravským zemským muzeem, především s ohledem na celoevropský význam archeologických a geografických materiálů z Líšně a okolí.

Mezi slabé stránky této vize patří chybějící koordinátor celého projektu, upadávající zájem veřejnosti o muzejní expozice, ale také nevyjasněné zdroje financování. Zazněl zde i názor, že může dojít ke konfliktu mezi jednotlivými spolky.  

Na setkání se vyrýsovaly případné další kroky pro následné rozhodování o tom, co s Orlovnou skutečně bude. Důležité je najít řešení především v otázkách provozních a investičních nákladů, předpokládané výše a zdrojů vlastních příjmů, specifikace správce areálu nebo specifikace cílových skupin.

Je zřejmé, že rozhodování nebude jednoduché, protože obě vize mají své klady i zápory. Líšeňská radnice, která debatou u kulatého stolu dala prostor především líšeňským spolkům a organizacím, nyní otevře problematiku i obyvatelům Líšně. 

(zdroj:Partnerství, o.p.s. - zápis z jednání, uveřejněno na www.brno-lisen.cz

 

Příloha: 

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Jednoznačně varianta SPORT, tzn. SK Líšeň! Jsou nejdále a má to hlavu a patu.....ve srovnání se spolky, které se mohu každou chvíli pohádat!
Poznámka: Pro příště prezenční listina je seznam osob, kteří byli přítomni a ne ti co byli pozváni........taková to prezenční listina včetně jmen má svoji vypovídací schopnost:)

To, že je SK Líšeň podle Vás „nejdále“, je způsobeno také tím, že pan Hladiš již několik volebních období usilovně lobuje pro svůj záměr. Ovšem oficiální, zveřejněná výzva ze strany radnice k podávání návrhů nad budoucím využitím Orlovny přišla v září… trošku nepoměr, ne? Kromě toho návrh na zachování zahrady a využití vnitřních prostor byl jasně formulován ve vizi „Líšeňského domu“, odkaz zde: http://www.vlisni.cz/spolky-sdruzeni/lisensky-dum-prostorach-orlovny
Váš argument, že „spolky se mohou každou chvíli pohádat!“, je podivuhodný. Podle mého názoru v Brně nenajdete jinou městskou část, v níž by působilo tolik spolků a dlouhodobě spolu vytvářelo nejrůznější kulturní a společenské dění. Výsledkem této společné tvorby je festival Líšeň sobě, jehož šestého ročníku se v minulém roce účastnilo přes 40 místních spolků, organizací i jednotlivých „akčních solitérů“. Dále tu máme jako výsledky spolupráce spolků Líšeňské Ostatky, pořad Paměť Líšně, projekt Poznej svého politika, Večery za záchranu zahrady Orlovny, nasvěcování kostelíčku ….
Za takovéto situace je opravdu odvážné tvrdit něco o „pohádání se“… škoda, fanoušku, že se neprojevuje Vaše odvaha trošku konstruktivněji – třeba tak, že se podepíšete svým jménem pod svůj příspěvek. To totiž pak člověk neví, jestli ten, kdo takový anonymní text píše, si skutečně za svým názorem stojí a zda-li vůbec takový „fanoušek“ vlastně tak nějak reálně existuje?
Pavla Dombrovská

Mám pocit, že jste se pasovala do pozice mluvčí všech obyvatel Líšně, ale to opravdu nejste!

Děkuji, že to někdo pojmenoval. Píše se a píše, ale já stále čtu jen PD. SK Líšeň je v očích PD zlo. PD píše sama za všechny, protože ví jediná, co je správné.

Díky za podepsané příspěvky! Pokud si, pánové, chcete počít někoho jiného, než PD, čtěte komentáře občanů např. pod tímto příspěvkem, je jich tam víc než dost:
http://www.vlisni.cz/obcan-obec/budoucnost-orlovny
Pana Špičku můžu uklidnit, že jsem si vědoma toho, že "nejsem mluvčí všech obyvatel Líšně" a pod svým skutečným jménem budu i nadále vyjadřovat své vlastní názory v takové míře, v jaké uznám za vhodné.
Pana Grice upozorňuji, že uvedl ve svém textu nepravdivou informaci, která by se dala identifikovat jako pomluva. SK Líšeň není v mých očích zlo, nikdy nebylo a nebude. Fotbal je fajn. To, co mi vadí, jsou určité plány, které podle mého názoru ohrožují jiné hodnotné věci, které jako občan Líšně považuji za nutné ochránit. Beru to jako svou občanskou povinnost a snažím se o věcnou argumentaci.

Dobrý den
Musím se také vyjádřit.
Projekt za záchranu zahrady orlovny mi přijde jako uměle vyvolaný poplach.. Od roku 1974 jsem bydlel na ulici Kučerova . Od roku 1991 bydlím na ulici Karolíny Světlé a do roku 2005 jsem nevěděl že nějaká zahrada v orlovně existuje. Nikdy za mého života nebyl tenhle prostor veřejně přístupný. A najednou se zde řeší zachování a tradice????
Nechápu proč někdo dělá něco proti něčemu v zájmu ničeho....

Přesně jak píše p. Kúkol -souhlas!..........mnohem reálnější je např. využití zámeckého parku, Mariánského údolí apod. Je vidět, že i trolling v podání p. PD dorazil i do Líšně, takže už na podměty p. PD nebudu dále reagovat.

A proč tzv. pro blaho všech nenabídnete váš byt? Zámecká zahrada i pozemky v Mariánském údolí jsou SOUKROMÉ. Chápete?

Ano, vím, že mnou navržené lokality patří soukromým osobám, ale pokud se zaměříme na oddych, tak jsou to asi mnohem lepší (tišší) oblastí než izolovaná minilokalita zahrady orlovny.... s min. provozem aut v okolí, tzn. vhodné i pro děti apod.
Mám totiž pocit, že nebojuje o záchranu komplexu orlovna a zahrada, ale jen o zahradu!

Vyjádřím pouze osobní nesouhlas s protěžováním fotbalistů jako jediné možné alternativy. Bohužel, nemohu za to, že se u mne zapsali někteří "fotbalisti" jako prudcí, agresivní, neslušní a nepříliš inteligentní lidé. Zato umí hodně křičet, napadat ostatní a po pitce udělat na ulici pěkný pořádek...
Je mi líto, aby takoví siláci zabírali tak pěkné prostory, když je lze využít pro širší skupinu zájmových aktivit. Nic na tom faktu nemění ani to, že byly prostory uzavřeny před veřejností. Není důvod neobohatit život Líšňáků. A proč nemají tyto zájmové aktivity silný hlas? Nemají společného zástupce, který by byl osobně hmotně zainteresován. Bohužel. Nebo bohudík, aspoň se nemusí stydět za případné kejkle, nemusí se snižovat k různým levotám. Dík touto cestou pí Dombrovské, že tuto iniciativu chápe a koná za roztříštěné portfolio zájmových spolků, které společný hlas nemají.
Ostatně, je tu obec od toho, aby uměla rozlišit prospěšnost aktivit. A uměla uhájit hlas, který má svoji cenu, ikdyž nemá velkou sílu.
Lokalita? Je fakt, že místo je na "okraji" staré Líšně. Ale to je jen zdání, na Letecké, Leskauerově... bydlí dost lidí. A ikdyž není "kino" na náměstí, určitě není stranou natolik, aby nemělo být pro všechny!

Ještě k těm bolševickým řečem, kde by se, co by se na zámku a pod. Opravdu je to soukromé vlastnictví a jakékoliv úvahy o využití pro obec jsou možné přes jejich vlastníky a jejich dobrou vůli. A tak to je. Obec by měla poskytovat svoje prostředky spravedlivě, nikoli separovat, rozdělovat jen někomu po chuti.

Přeju, ať se to nepos... :-)

Milý Martine, jsi další osobou, která podlehla šíření katastrofických zpráv "profesionální " aktivistkou paní PD, která najednou hovoří o tradicích, desítkách spolků apod. Ve videu o petici se 400 podpisy...vždyť to je jen počet členů SKL bez rodinných příslušníků, přátel, kamarádů a fanoušků...... Pokud by se nezačalo mluvit o zájmu SKL, tak by asi paní zachraňovala čolky nebo jedlý prales. Akce, které prezentuje (proběhlé v zahradě) rozhodně nemají takový dopad jako sportování (fotbal) líšeňských dětí.....uvědomuje si kolik dnes třeba stojí hodina v tělocvičně? Sportoviště by mohli využívat i další oddíly a sporty....
Mluví o vizi, ale nemá peníze.....snad čeká na fondy EU....aby si vystavěla v Líšní pomník...ne, děkuji toto nechci......

Vážený pane Špičko, ráda bych uvedla na pravou míru některé nepravdivé informace z vašeho textu. Nejsem "profesionální" aktivistka, jsem režisérka divadla Líšeň, což je profesionální soubor - živím se tedy uměleckou činností, pořádáním veřejných akcí atd. Za aktivity spojené s portálem nebo orlovnou žádné finance nepobírám, nejsem tedy "profesionální" aktivistkou. V čolkách ani jedlém pralese se nijak neangažuji, nemám odborné znalosti... Nevím, co máte na mysli "katastrofickými" zprávami,jejichž šíření "jsem podlehla"... Máte na mysli vizi "Líšeňského domu"? Tedy pro vás šíření katastrofických zpráv snaha o zviditelnění bohatých tradic Líšně a její prokazatelné bohaté historie? Zřejmě jsem vás nepochopila. Nebo je pro vás katastrofická zpráva to, že se někdo snaží zachovat krásnou zahradu se vzrostlými stromy pro veřejnost a snaží se zabránit jejímu zničení - zastavění krytou halou? Já přece nemám nic proti sprortu. Zřejmě víte stejně dobře jako já, pane Špičko, že je tu i jiná reálná možnost, kde postavit krytou halu pro sport, aniž by se musela zničit zahrada.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.