Neděle 26. května 2024
Vložil vlisni.cz on February 11, 2014
(zdroj: vlisni.cz)

Dne 10. února doputovala na magistrát města Brna námitka, kterou podepsalo během jednoho týdne 1296 převážně líšeňských občanů. Využili jsme tak naší zákonné možnosti vyjádřit se k aktualizaci územnímu plánu a také dali najevo, že nám naše nejbližší okolí není lhostejné. V námitce protestujeme proti zvýšení IPP, které by umožnilo v okolí kostelíčku stavět několikapatrové bytovky a zdůrazňujeme vůli místních lidí zachovat místo ve stávající podobě.

Chtěla bych ocenit angažovanost naší veřejné zástupkyně Mgr. Pavly Dombrovské, paní Ing. arch. Marcele Uřídilové děkujeme za odbornou radu a konzultaci, Stanislavu Karafiátovi za medializaci zprávy o kostelíčku prostřednictvím www.vlisni.cz. Děkujeme mnoha lidem za iniciativní šíření podpisových archů a všem občanům za podpisy. Do podepisování se aktivně zapojili i občané nové Líšně.

Ze strany vedení ÚMČ považuji za velmi korektní, že mne na danou problematiku upozornili, a také to, že MČ podala k aktualizaci ÚP rozsáhlou námitku.

Co bylo dříve aneb historie se opakuje

Již při přípravě nového územního plánu před 3 lety jsem považovala za vhodné upozornit na význam lokality líšeňského Kostelíčku a otevřít tak polemiku, zda je vůbec žádoucí jakkoliv přiblížit výstavbu (toho času pouze rodinných domů) blíže ke kapličce. Aktivní odpor místních občanů proti tomu se ostatně datuje již od r. 1998. Magistrát města Brna také v roce 2011 obdržel námitku s 266 podpisy, v níž jsme žádali o přehodnocení užívání této lokality a její zachování.

viz článek v líšeňských novinách a brněnské Rovnosti:

Brněnská Rovnost 15. 3. 2011 „Lidé v Líšni hájí kapličku“

http://brnensky.denik.cz/hledani/?q=lid%C3%A9+v+l%C3%AD%C5%A1ni+h%C3%A1j%C3%AD+kapli%C4%8Dku

Osobně se s námi „vypořádal“ na schůzce náměstek primátora pro rozvoj města Brna, pan Ladislav Macek a vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje paní Kateřina Leopoldová. Jakýkoliv argument týkající se historie a významu místa byl smeten ze stolu s tím, že město Brno potřebuje plochy pro stavbu rodinných domů. Území je dostatečně prověřené, už jednou tam přece mělo stát sídliště. Že se zničí příroda, výhled a dominanta, to nejsou argumenty. Že musí veškerá doprava a sítě vést přes stávající ulice, také nikoho nezajímá. Výstavba prý bude šetrná a rozhodně se nebude nikam dále rozvíjet, což byla moje největší obava.

O tom, že lze podat námitku k územnímu plánu, jsem se tehdy dozvěděla náhodou na semináři, který pořádalo o.s. Nesehnutí.

Zpět v roce 2014

Přestože je vytvářen nový územní plán, magistrát paralelně aktualizuje ten současný. O tom, jakým způsobem město Brno informuje své občany o tak zásadních změnách, vám již podala osobní svědectví Pavla Dombrovská: http://www.vlisni.cz/spolky-sdruzeni/verejne-projednani-navrhu-zmeny-uze....

Podstatné však je, že se na mapě v lokalitě líšeňského Kostelíčku nenápadně změnilo jedno malé číslo. Člověk by si toho ani nevšiml a místo rodinných domů by se mohly stavět bytové domy. Takže jsme opět podali námitku na magistrát. Lze ovšem téměř s jistotou počítat s tím, že MMB naše námitky nezohlední. Tentokrát bychom měli využít všech možností, třeba se i obrátit na soud.

Podle náměstka Ladislava Macka, který je za územní plánování zodpovědný, aktivisté lidi straší.

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/pripominky-k-atualizaci-uzemniho-planu-magistrat-jich-dostal-uz-pet-set-20140129.html

Rovnost  29. 1. 2014

Byla jsem se podívat na veřejnou debatu o aktualizaci úp, kterou 28. 1. pořádala občanská sdružení.  Neslyšela jsem tam žádné strašení, spíše velmi rozumné názory, se kterými mohu jako občan města více než souhlasit.  Podle Matěje Hollana (předseda o.s. Brnění) by přípravě územního plánu měla předcházet debata s občany a vycházet z jejich názorů a potřeb. Občané a občanská sdružení by měly být pro město partnery, nikoliv nepřátelé. Zazněly stížnosti na to, že aktualizace je nepřehledná a pro laika těžko čitelná. Optimálně by mělo mít územní plánování větší volnost a detailně ho upravovat regulační plán. Pokud ale město vychází vstříc spíše investorům než občanům, je třeba ho neustále hlídat a vše pečlivě vymezovat naprosto přesnou formulací.

4AM – Fórum pro architekturu a média napadá celý územní plán jako nesystémový, chaotický a zastaralý (vycházející z principů let 70.) Vyvstává také požadavek obnovení funkce hlavního architekta města Brna.                                                                                                    

 Martina Lacinová

Další články na webu:

Kategorie: