Pondělí 20. května 2024
Vložil admin on February 02, 2012

MŠRada města Brna schválila minulý týden (dne 24. ledna 2012) zavedení systému elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol ve městě Brně. Cílem elektronického systému přijímání dětí do mateřských škol ve městě Brně je nejen vytvoření databáze volných míst v mateřských školách, ale také poskytnutí rodičům informací o umístění jejich dítěte v mateřské škole online, a v neposlední řadě zajištění transparentnosti přijímacího řízení.

Od 5. února 2012 bude pro veřejnost zpřístupněn portál www.zapisdoms.brno.cz, kde budou k dispozici podrobné informace o celém průběhu přijímacího řízení do mateřských škol, včetně vyhlášených jednotných kritérií pro přijetí do mateřské školy a přehledu o volných místech na jednotlivých mateřských školách. Od 5.2.2012 budou mít tedy rodiče možnost vstupovat do systému, vyhledávat zde informace a především vyplnit a vytisknout si přihlášku, mimo online systém bude možné přihlášku získat a vyplnit s pověřeným pracovníkem na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. Dále budou mít rodiče stále možnost si přihlášku vyzvednout ve školce, přičemž v termínu po 7.2.2012 budou na webových stránkách Městské části Brno-Líšeň zveřejněny přesné termíny, kdy bude možné si přihlášku osobně vyzvednout v mateřské škole. Vyplněnou přihlášku v papírové podobě je nutné odevzdat na konkrétní mateřské škole, navrhovaný termín pro odevzdávání přihlášek je v současné době pondělí 5. 3. a úterý 6. 3. 2012.
Doporučujeme na přihlášku uvést emailový kontakt!

Po ukončení sběru přihlášek budou seznamy uzavřeny a elektronicky setříděny podle kritérií.
Barevně budou odlišeny děti, které se vešly do počtu přijímaných dětí na konkrétní mateřské škole, od dětí, které se do tohoto počtu nevešly. Od pondělí 12. 3. 2012 budou systémem automaticky odesílány emailové zprávy rodičům dětí (pouze těm, kteří uvedli e-mailovou adresu), které jsou přijaty. Rodiče si písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte vyzvednou na konkrétní mateřské škole. V případě, že rodiče podají více než jednu přihlášku a dítě bude přijato současně na více mateřských škol, postačí dostavit do vybrané mateřské školy, kde bude zákonný zástupce po převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mateřskou školou vyzván k zpětvzetí žádosti o přijetí do ostatních mateřských škol. Tímto krokem zákonný zástupce uvolní místa na ostatních mateřských školách pro další zájemce.

Systém elektronické podpory zápisu do mateřských škol zpracovává všechna data během celého přijímacího řízení automaticky. Lze jej tedy chápat jako účinný nástroj protikorupčních opatření ve vztahu k přijímacímu řízení do mateřských škol.

V Brně dne 31.1.2012


Mgr. Petra Jochová
MO, ref. školství, ÚMČ Brno-Líšeň

Kategorie: 

Komentáře

Hm. Takze jedinny rozdil bude v tom, ze misto abych ty prihlasky vyplnovala rucne, tak si je vyplnim online, vytisknu, opet budu muset prihlasky roznest do vsech skolek v okoli, protoze co kdyby nekde byla sance vetsi, ze...? Zajimalo by me, k cemu jinemu nez aspon jakesi pruhlednosti rizeni to je. Rozhodne to ma daleko do centralni evidence. Copak je tak tezky nechat aplikaci napsat tak, aby po zaevidovani vsech prihlasek provedla jejich setrideni dle schvalenych kriterii, udelala caru a bylo jasne, kolik deti se umistilo? a rodice deti, ktere zustaly pod carou, by mohli shanet mista jinde rovnou?