Pondělí 20. května 2024
Vložil admin on April 11, 2009

Říčka - za vodárnouŘíčka vyvěrá nad Kaprálovým mlýnem. Je to první mlýn ve směru pokračujícího toku. Jeho historie sahá do období roku 1730. Tento mlýn je také označován jako Horní mlýn. Poslední majitelkou mlýnu byla paní Kaprálová, která jej koupila v roce 1938. Během II. světové války utrpěl mlýn značné škody. V polovině 50let minulého století bylo mlýnu odebráno vodní právo a mlýn přestal plnit svoji funkci. Následně se mlýn stal objektem rekreačního střediska  s.p. Klenoty. Od roku 1993 po uplatnění restitučního nároku se o mlýn začali starat Skauti, kteří až do roku 2007 byli v nájmu. Od roku 2007 je objekt mlýnu darován a stává se majetkem Junáka.

V této oblasti končí podzemní cesty ponorných vod v jižní části Mo­ravského krasu. Vyvěrají zde spojené vody všech tří potoků, které se během své cesty územím krasu ztratily do podzemí. Oba vývěry jsou puklinovitého charakteru, kde se podél mezivrstevních spár mezi skalními lavicemi a kolmými puklinami tlačí voda na povrch. Vývěry jsou dva, 150m od sebe vzdálené.

Oba vývěry, ležící na úpatí botanické rezervace Lysé hory (kóta 429), jsou pravděpodobně jedinými možnými cesta­mi, které by mohly přivést speleology na předpokládaná jeze­ra pod Lysou horou. Dnes je údolí v těchto místech zaštěrkováno nad skalní dno a přirozená jeskynní chodba zakončují­cí běh podzemních vod je pravděpodobně níže než je dnešní štěrkové dno údolí.

Hádecké údolí v místě výtoku Říčky je úzké a má kaňonovitý charakter. V obou přes 100 m vysokých svazích jsou četné kolmé skalky s jeskynními otvory. Pod vývěry Říčky se údolí opět rozšiřuje a má širokou údolní nivu podobně, jak tomu bývá u vývěrových údolí (vakovitá údolí).

Od vývěru jsou spojené vody všech tři potoků zvány opět Říčkou, která jako bystrý pstruhový potok opouští krasovou oblast 1,5 km pod vývěry v okolí spodního (Bělkova) mlýna. Jeho spádová křivka se vyrovnává a Říčka vytváří boční erozí mezi Horním a Prostředním mlýnem překrásné meandry ve svých vlastních náplavách. Dále pak odtéká nekrasovým údolím k Lí­šni a k Šlapanicím.

Říčka v místě zvaném U Jelena dříve napájela Prostřední mlýn a pilu. (Jelínkův mlýn)

Dále po proudu najdeme dříve Bělkův, dnes Svobodův mlýn, který plní svoji funkci dodnes.

ŘíčkaTok Říčky se pak prodírá údolím k dalšímu rybníku, nazývanému Pod Hornekem. Tato vodní nádrž byla budována v roce 1953 a její plocha činní 0.9ha. Přes menší výpusť Říčka dále meandruje podél lesní cesty, kde vytváří dlouhou kaskádu miniaturních splavů, na nichž se čistí a čeří a tato podívaná včetně zvukové kulisy šplouchající vody dokresluje jedinečnost této krasové oblasti. Po téměř 2km  Říčka napájí nádrž U Muchovy boudy s rozlohou 1.7ha. Výstavba této nádrže začala v roce 1961 a byla dokončena v roce 1962. Ve stráni u hráze rybníku po pravé straně toku lze najít trosky Horákovského hradu. Vedle hráze se dnes nachází malá vodní turbína, která vyrábí energii pro Restauraci U Muchové boudy. O její historii si povíme zase v jiném článku.

Říčka po několika desítkách metrů od přepadu hráze vtéká do táhlé vodní nádrže půdorysného tvaru písmene U „Pod Hrádkem". Výstavba nádrže započala v roce 1964. V tomto úseku se jedná již o čtvrtou nádrž, o rozhloze6,1ha, a byla dokončena v roce 1967. Říčka přepadem pokračuje, aby opět po několika desítkách metrů napájela tu nejznámější a také nejbližší vodní nádrž k autobusové stanici, „Kadlecák", neboli U Kadlecova mlýna. (Správný název tohoto mlýnu je Kadlcův mlýn). S výstavbou nádrže se započalo v roce 1964 a o rok později byla stavba dokončena. Rozloha rybníku je 5.4ha. Říčka se pak ubírá Mariánským údolím až ke konečné autobusu. V minulosti zde poháněla kola Pernikářova mlýnu, plnila koupaliště a bazény sauny. Kromě budovy Pernikářova mlýnu již dnes tato místa, koupaliště ani sauna, neexistují. Kousek za točnou autobusu se do Říčky vléval náhon Pernikářova mlýnu a po pár metrech se vody Říčky opět rozdělí, aby naplnily náhon pro Truksův mlýn.  Říčku v těchto místech posilují vody Líšeňského potoka a společně přitékají do obce Podolí u Brna, kde se ke korytu opět připojuje voda z náhonu Truksova, dnes Svobodova mlýnu. V Podolí se do Říčky vlévá další potok. V dalším úseku se Říčka mění ve Zlatý potok. Takto posilněné vody se derou přes obce Bedřichovice a Ponětovice, kde je Říčka opět zásobena dalším přítokem. Tentokrát se jedná o vody z Ponětovického rybníku. Následují obce Kobylnice, Sokolnice a Měnín, kde se Říčka vlévá do Litavy. Litava vtéká v Židlochovicích do Svratky, která plní svojí vodou vodní nádrž Nové Mlýny, kde se stává přítokem řeky Dyje, ta pak u Lanžhota vtéká do řeky Moravy.

Soutok Moravy s Dunajem se odehrává již na Slovensku v Bratislavě-Děvín. Vody Dunaje protékají skrze vícero zemí a vtékají do Černého moře. S nadsázkou můžeme říci, že vody ponorné Říčky s vodou Líšeňského potoka končí  až v Černém moři.

První část o ponorné Říčce zde

Vstup do fotogalerie

Kategorie: