Sobota 09. prosince 2023
Vložil admin on January 19, 2010

obrazekZačátkem září nám byl umožněn průzkum sklepních prostor ve farní zahradě. O tom, že je zde sklep zasazený do svahu směrem jižně od kostela, asi věděl každý návštěvník fary. Ovšem jen hrstka vyvolených věděla o zazděném průchodu na konci sklepa. Jasně viditelné nedávné zednické zásahy nabízely otázku, co bylo důvodem zatarasení tohoto možného pokračování sklepa.

Teorie o důvodu zazdění bylo hned několik. Od znepřístupnění nevybuchlé pumy z války, kterých v blízkém okolí dopadlo hned několik, až po možnou spojovací tajnou chodbu z farské zahrady na líšeňský zámek. Jisté bylo jen to, že teorií bylo několik, ale neshodovaly se. Jediné co nám tedy zbývalo, bylo prokopat toto zazdění a podívat se, co se za stěnou opravdu skrývá.

V odpoledních hodinách jsme se sešli na faře a začali s dokumentováním sklepení a blízkého okolí. O historii kostela a přilehlé fary nám poskytl cenné informace líšeňský pan farář František Vavruša. To, že líšeňská fara je stará, bylo jisté, ale že její možné základy sahají k datu vzniku Líšně bylo velice zajímavé. Toto stáří je vcelku pochopitelné, jestliže vezmeme v potaz, že první písemná zpráva o Líšni je z roku 1306. Podle toho, že v tomto období zde již stával kostel sv.Jiljí, můžeme odvozovat i stáří základů zdejší fary. I cisterciáčtí stavitelé museli přece někde složit hlavu při stavbě kostela.

obrazekCílem našeho průzkumu bylo zdokumentování sklepa, jeho zamapování a samotné otevření zazděné zadní části sklepa. Naměřenou délku sklepa jsme přenesli na povrch a hledali možné náznaky existence pokračování v terénu. To se nám záhy potvrdilo. Cca 3m od známé části sklepa jsme objevili v zemi díru čtvercového tvaru, asi 30 x 30 cm. I když díra byla zasypána, shodli jsme se, že se mohlo jednat o odvětrávací komín neznámých prostor za zazděnou částí  sklepa. V pozdních odpoledních hodinách začala samotná otevírka cihlové stěny. Skladba cihel naznačovala, že se jedná o stěnu širokou 45cm. Asi po 30minutách usilovné práce se nám podařilo stěnu otevřít. Bohužel se nám nepodařilo objevit volné prostory. Otvor jsme tedy zvětšili a odtěžili 2 kbelíky zeminy. Pak jsme  očistili prostor levé části. Za zazděným klenutím se objevil sloupek stejného tvaru i omítnutí jako v přední části stěny. To naznačovalo, že za cihlovou zdí pokračoval volný prostor. Charakter zeminy a jeho hustota spíše odpovídala závalu. Hlína byla čistá a tak jsme došli k závěru, že se nejednalo o úmyslné zavezení těchto prostor. Jak byl prostor doopravdy velký a jestli byl zděný, se nám nepodařilo zjistit. Vytěžení zasypané části a další průzkum sklepení je možný jen s důkladným zajištěním nestabilní zeminy. To je nejen časově, ale i finančně náročné.

I když se nám nepodařilo najít volné pokračování sklepa, akce to byla velice zajímavá a podařilo se nám alespoň částečně odpovědět na otázku, co se skrývá za koncovou zdí.

obrazekNa  konec celého průzkumu jsme provedli zmonitorování pravé části zahrady detektorem kovů a vyznačili detekovaná místa. V celkovém pohledu se dá říci, že okolí sklepa a jeho pravé části je asi navážka z dřívějších dob. Je možné, že při důkladném prohledávání by se podařilo najít i nějakou drobnou minci, ale je více pravděpodobné, že místo pokladu bychom vykopali hromadu starých rezavých hřebíků. Jak nám ve večerních hodinách pan farář potvrdil, vlevo nad vstupem do sklepa stávala stodola, který byla v minulosti zbourána. To je asi hlavní důvod, proč zde detektor signalizoval takové množství kovu.

Náš průzkum zde ovšem nekončí. Při rozsáhlých rekonstrukčních pracích na dvoře fary se podařilo objevit větrací okénka v jedné ze stěn kaplanky. V brzké době se zde opět sejdeme a pokusíme se najít odpověď, jestli je pod tímto objektem neznámý sklep, do kterého se nepodařilo najít do dnešní doby vstup, nebo jestli se jedná jen o jakési důmyslné odvětrávání jižní stěny této staré stavby.

Závěrem nám dovolte poděkovat panu faráři Františku Vavrušovi za podporu a shovívavost při průzkumu,  panu Komínkovi za poskytnutí zázemí pro naši techniku a vybavení a také všem přihlížejícím chlapcům a dívkám, které s napětím očekávali, co se za tajemnou stěnou nachází.

obrazek obrazek

obrazek obrazek

obrázek obrázek

Kategorie: 

Komentáře

ejedná se o žádnou záhadu, v období totality byly v podzemí zámeckého parku zřízeny kryty pro protiraketovou obranu Brna, včetně ubikací a vedení štábu. Kryty jsou v současné době v některých úsecích částečně zatopeny vodou a tím obtížně přístupné. Zůstaly tam zbytky elektroinstalace a telefonního vedení i torza vybavení. Jsem očitý svědek.

O krytech pod zámeckou zahradou víme na základě informací pana Belcrediho.
Bohužel jsme nedostali příležitost se na toto místo podívat a alespoň pár záběry přiblížit tajemné podzemí zámku.
Náš článek se vztahoval ke sklepnímu prostoru na farní zahradě. Můžeme tedy vycházet z Vašeho komentáře a předpokládat, že kryty vedou až do oblasti farní zahrady a toto zazdění bylo provedeno za doby totalitního nařízení, aby se například do krytu nedalo dostat?

Děkujeme za Váše vyjádření
Portál vlisni.cz