Středa 29. listopadu 2023
Vložil vlisni.cz on August 26, 2014
Ilustrační foto (zdroj: vlisni.cz)

Vážení a milí občané Líšně,

v pondělí  14.7.2014 bylo ukončeno možné odevzdávání vyplněných formulářů, které byly rozeslány majitelům pozemků a majitelům sousedních parcel lokality Kostelíček s žádostí o souhlas s uplatněním požadavku u pořizovatele Územního plánu města Brna na zpracování regulačního plánu lokality Kostelíček.

Stručné připomenutí - dne 12.5.2014 proběhlo seznámení občanů se situací týkající se možné výstavby v lokalitě Kostelíček. Veřejná debata byla pořádána spolkem Líšeň sobě ve spolupráci s ÚMČ Brno-Líšeň.

Odkaz na veřejnou debatu: http://www.vlisni.cz/comment/562#comment-562

Dne 17.6.2014 brněnští zastupitelé schválili změnu Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ a lokalita Kostelíček se dostala do ploch BK – bydlení kombinované. Bydlení kombinované v dané lokalitě umožňuje jak rodinné domy, tak bytové domy.

MČ Brno-Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby a občané by pořízením regulačního plánu získali závazný mapový podklad, díky kterému bude moci zabránit v případě zájmu možné, budoucí výstavbě bytových domů v lokalitě Kostelíček.

Vyhodnocení vrácených a vyplněných formulářů

Bylo obesláno 154 vlastníků pozemků v lokalitě, kterou by řešil regulační plán. Počet pozemků dotčených regulačním plánem je 110. Na Odbor územního rozvoje a výstavby MČ Brno-Líšeň bylo odevzdáno 72 formulářů.

S pořízením regulačního plánu souhlasilo 39%, proti bylo 8%.

Bylo obesláno 437 vlastníků pozemků těsně sousedících s lokalitou, kterou by řešil regulační plán. Počet pozemků těsně sousedících s lokalitou, kterou by řešil regulační plán je 437. Na Odbor územního rozvoje a výstavby bylo odevzdáno 197 formulářů.

S pořízením regulačního plánu souhlasilo 43%, proti byly 2%.

MČ Brno-Líšeň a Odbor územního rozvoje a výstavby vám všem, kteří jste odevzdali vyplněný formulář, velmi děkují.

Co bude dál s výsledky hlasování?

-       Jako první bude s výsledky hlasování seznámena Komise stavební a zároveň ji bude předložen požadavek na souhlas s pořízením regulačního plánu v lokalitě Kostelíček.

-       S vyjádřením Komise stavební a výsledky hlasování bude seznámena Rada městské části Brno-Líšeň a bude jí předložen návrh usnesení – souhlas, či nesouhlas s pořízením regulačního plánu a souhlas či nesouhlas s úhradou nákladů spojených s pořízením regulačního plánu lokality Kostelíček.

-       S vyjádřením Rady městské části Brno-Líšeň a výsledky hlasování bude seznámeno Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň a bude mu předložen návrh usnesení – souhlas, či nesouhlas s pořízením regulačního plánu a souhlas či nesouhlas s úhradou nákladů spojených s pořízením regulačního plánu lokality Kostelíček.

Pokud bude pořízení regulačního plánu schváleno, pak Odbor územního rozvoje a výstavby MČ Brno-Líšeň zadá zpracování, či zpracuje Návrh zadání regulačního plánu, který je nedílnou součástí Podnětu k pořízení regulačního plánu.

MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s Odborem územního rozvoje a výstavby vás bude i nadále o jednotlivých krocích pořízení regulačního plánu informovat na svých webových stránkách.

 

Ing. arch. Markéta Hoskovcová, Ph.D.
vedoucí Odboru územního rozvoje a výstavby MČ Brno-Líšeň

Kategorie: