Sobota 22. června 2024
Vložil vlisni.cz on April 13, 2016
Ulice Mifkova (vlisni.cz)

Mnoho obyvatel Líšně si všímá nedostatků v údržbě zeleně a úklidu v Líšni. Tato dlouhodobě neřešená situace by se měla v brzké době změnit.

Mnohokrát doplňované smlouvy, které MČ uzavřela před více než deseti lety, byly už zastaralé, nejasné, nepřehledné a často nevymahatelné. Přestože se o problémech těchto smluv vědělo, stále nebyl připraven nový systém údržby. Po náročných přípravách podkladů a splnění zákonných termínů se konečně loni podařilo vyhlásit výběrové řízení na zajištění nového systému zajišťování údržby zelených ploch, komunikací, výsypu košů a odklízení černých skládek. V lednu tohoto roku pak byly vybrány firmy pro jednotlivé okrsky Líšně. Ve výběrovém řízení zvítězila firma PET group, a.s., pro dva okrsky sídliště a FCC, s.r.o. pro okrsek Staré Líšně.

Na jejich činnost navíc bude nově dohlížet referentka radnice, která zajistí pravidelnou kontrolu pořádku a plnění úkolů plynoucích z nových smluv na celém území Líšně. Po Líšni se bude pohybovat na elektrokole, takže bude mít skutečně možnost zkontrolovat práci nových firem kdekoli v Líšni. Nový systém spustíme od května tohoto roku.

V minulém roce také radnice nechala zpracovat podklad pro systémovou údržbu zeleně. V celé Líšni byla provedena evidence všech dřevin, zelených ploch a ploch keřů, každý strom dostal svoje číslo, byl zanesen do mapy a odborníci určili, jaká mu má být věnována péče a také kde by bylo vhodné další zeleň vysazovat. Podle tohoto podkladu se bude nadále v údržbě zeleně postupovat.

A nakonec – s příchodem jara a s novým přístupem k zeleni v Líšni, se začínají objevovat i jarní barvy, které se postupně rozšíří i do dalších lokalit. Červené tulipány a žluté narcisy mají potěšit oči. Snad přestanou být cílem těch, kteří je sobecky otrhávají. Více radosti udělají venku než utržené ve váze.

Eliška Vondráčková

Kategorie: 

Komentáře

Jen škoda, že něco nekvete i na městečku, ale u frekventovaných silnic s min. pohybem pěších ano......ach jo, zase "logicky" utracené peníze.......

Děkuji za narcisky, jsou moc pěkné!

Ano, také děkuji, je to moc pěkné, hned to okolo silnic lépe vypadá. Opravdu krásné jarní překvapení.

hezký

Narcisky super, díky Vám radnice! Ani mi nevadil ten mladý pár, který si jich "všem na truc" několik utrhnul a fotil se s nimi. Trhačů jsem zaznamenal minimum a těm několika to přeji. Opravdu neubylo. A co radní provedete s naším městečkěm? Jednak co se týká celkové humanizace náměstí a jednak (jak je psáno výše) s parkovou úpravou vedle (škaredé) samoobsluhy?

Musím říct, že si narcisků všimlo i mnoho lidí nebydlících v Líšni a ti byli nadšeni rovněž, říkali, že závidí. Věřím, že i to náměstí bude jednou v cajku, moc si přeju aby lidi pověření studií dostali nějaký geniální inovační nápad, který městečku může pomoci.

narcisky byly super aco ta naposečená tráva ,nějak se to výběrové řízení nepovedlo