Sobota 09. prosince 2023
Vložil admin on November 08, 2013
Líšeňská radnice (Zdroj: vlisni.cz)

Na 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno - Líšeň byl zvolen do Rady MČ pan PhDr. L. Karnet, který nahradí prázdné místo po panu V. Košuličovi. (Článek je zde)

PhDr. Lukáš Karnet se narodil 7. 4. 1977 v Brně. Od jara 1982 žije v Líšni. Je svobodný.

Vystudoval Obchodní akademii F.D.Roosevelta v Brně (maturoval v roce 1997). Na Masarykově univerzitě studoval na Fakultě sociálních studií obory politologie a sociologie v bakalářském stupni a na Pedagogické fakultě obor speciální pedagogika v magisterském stupni (SZS v roce 2005). Rigorózní řízení v tomto oboru absolvoval v roce 2008.

Od 1. 8. 2003 pracuje jako pracovník v přímé péči ve stacionáři pro handicapované Nadatio Samaritanus-Sdružení Samaritán v Brně-Kohoutovicích. Během zániku této organizace v roce 2007 spoluzakládal Sdružení Veleta, o.s., které od 1. 1. 2008 provoz stacionáře převzalo. Od 1. 9. 2010 zde nastoupil na pozici vedoucího úseku Denního stacionáře.

Členem ČSSD je od roku 1998, v letech 2000-2002 a od r.2007 člen výboru MO Brno-Líšeň Od roku 2009 je členem klubu MSD Živli (územní organizace Mladých sociálních demokratů Židenic, Vinohrad a Líšně), politický komentátor webu www.zivli.cz. Od roku 2012 je členem výboru Krajské rady zdravotně postižených.

V roce 2010 byl Lukáš Karnet zvolen do zastupitelstva městské části Brno-Líšeň. Od stejného roku je členem Komise Rady MČ pro sociální zdravotní a rodinnou politiku. Zabývá se zejména problematikou lidí sociálně znevýhodněných – zdravotně postižených a seniorů. Pro potřeby Komise mimo jiné zpracoval anketu mezi seniory-jubilanty o jejich spokojenosti a potřebách v Líšni. Na začátku roku 2013 zorganizoval petiční akci za obnovení dopravní obslužnosti líšeňské pošty, a tato akce měla pozitivní výsledek.

Veřejná správa je o prioritách. Prioritou Lukáše Karneta v Radě MČ bude to stejné, co v zastupitelstvu a komisi – pomoc lidem sociálně znevýhodněným. I když Rada rozhoduje o velkém množství „agendy všedního dne“, je potřeba vnímat sociální problematiku i v oblastech, které se zdánlivě sociální problematiky nedotýkají. Sociální politika nejsou jen sociální dávky, ale také fungující sociální služby s kvalitním zázemím, sociální politika je i bydlení v obecních bytech, fungování mateřských škol, dostupná zdravotní péče, dostupné služby. Lukáš Karnet je jedním ze tří sociálních demokratů v Radě. Je sociální demokrat, není automatický hlasovací stroj.

Ve volném čase se Lukáš Karnet zabývá historii a sociologii (sociální struktura společnosti), dále veřejnou dopravou, fotografováním, filmováním (v rámci svého zaměstnání natočil 4 amatérské hrané filmy s mentálně postiženými herci)…

Oblíbený citát:

„…Na jedno jsem vždycky věřil. Že nás Pán Bůh udělal všecky stejné. Jeden je bílý a druhý černý… jeden je krásný a druhý poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou… Jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košili, že má fortelnější ruce,, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí. Jenomže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a jediný recept na štěstí…“

Jan Masaryk

Kategorie: