Sobota 22. června 2024
Vložil vlisni.cz on April 27, 2014
Ilustrační foto (Zdroj: ŠJů, Wikimedia Commons)

Blíží se konce termínu, kdy je nutné uhradit poplatek za komunální odpad.

Splatnost poplatku je stanovena pro rok 2014 opětovně na nejzazší datum 31. 5. 2014, platit však můžete již od ledna. Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.

SAZBA POPLATKU je 670,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2014

Sazba poplatku se skládá ze dvou částek:

a) z částky s horní zákonnou hranicí až 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a
b) z částky stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka; při celkových nákladech města Brna na sběr a svoz v předchozím roce ve výši 179 524 827,- Kč a počtu poplatníků 427 440, činí horní hranice této části poplatku pro rok 2014 částku 420,- Kč na poplatníka.

Platit poplatek lze

1.Pokladnou
2.Bezhotovostním převodem DOPORUČUJEME 
3.Poštovní poukázkou

1. Úhrada poplatku POKLADNOU

Adresa pokladny otevřené celoročně: Šumavská 33, budova A, 9. patro

Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádíte poplatek.

Pokladní hodiny:
Po: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Út: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30
St: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 12.00

Pokladny na Malinovského náměstí 3 a pokladny v přízemí budovy Šumavská 33 jsou otevřeny od března do května.

Šumavská 33, budova A, 9. patro (celý rok)

2. Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet správce poplatku naleznete zde.

Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

Konstantní symbol je 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků.Není dostačující uvést potřebné jen do zprávy pro příjemce!! Pro tato oznámení použijte  formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na této stránce. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby.

3. Úhrada poplatku POŠTOVNÍ POUKÁZKOU

Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka).

Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku : Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím internetu zde. Vzor poukázky

Veškeré informace naleznete na internetových stránkách Magistrátu města Brna zde.

(Zdroj: stránky Magistrátu města Brna )

Kategorie: