Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on March 16, 2015
Kostelíček (foto: Martin Kocourek)

Vážení spoluobčané,

v pondělí 9. 3. 2015 se v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskutečnila veřejná debata – představení návrhu zadání připravovaného regulačního plánu.

Na základě této veřejné debaty byl Odborem územního rozvoje a výstavby MČ Brno-Líšeň Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček upraven.
Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček je nedílnou součástí Podnětu k pořízení regulačního plánu.

Tento upravený Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček bude dán ke schválení:

 • Stavební komisi
 • Radě MČ Brno-Líšeň
 • Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň

Pokud Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček bude schválen, bude s Podnětem k pořízení regulačního plánu předán pořizovateli – Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje.

Pořizovatel – Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje

 • Předá Podnět k pořízení regulačního k projednání Zastupitelstvu města Brna k odsouhlasení.
 • Pokud Zastupitelstvo města Brna odsouhlasí pořízení regulačního plánu a vznese nějaké připomínky k Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček, upraví pořizovatel na základě nich předložený návrh zadání regulačního plánu.
 • Pořizovatel zajistí projednání návrhu zadání regulačního plánu.

Doručí návrh zadání veřejnou vyhláškou (oznámení o vystavení návrhu zadání regulačního plánu se vyvěsí na úřední desce pořizovatele a městské části) a zašle návrh zadání dotčeným orgánům a městské části, pro kterou regulační plán pořizuje.

Každý může uplatnit do 15 dnů písemné požadavky na obsah zadání!

Dotčené orgány mohou uplatnit do 30 dnů ode dne obdržení návrhu vyjádření s požadavky na obsah zadání.

K později uplatněným požadavkům a vyjádřením se nepřihlíží.

 • Na základě požadavků a vyjádření pořizovatel upraví návrh zadání a předloží ho zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň ke schválení spolu s vyhodnocením, jak byly uplatněné požadavky a vyjádření do jeho návrhu zapracovány
 • Zadání schvaluje zastupitelstvo města Brna, které rozhodlo o pořízení

Více informací o průběhu vzniku Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček naleznete na: http://www.brno-lisen.cz/s53

Děkujeme všem, kteří se veřejné debaty zúčastnili, vyjádřili svá stanoviska a pomohli nám při dopracování Návrhu zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček v katastrálním území Líšeň.

Děkuji Vám za spolupráci.
Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:

Kategorie: 

Tags: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.