Sobota 22. června 2024
Vložil vlisni.cz on February 25, 2017
Vizualizace konečné stanice Holzova (zdroj: DPMB)

Začátkem února se uskutečnila schůzka na Magistrátu města Brna u náměstkaprimátora Richarda Mrázka. Jejím tématem bylo plánované znovuobnovení tramvajové tratě ze Stránské skály do smyčky Holzova. Schůzka se uskutečnila za účasti zástupců MMB, DPMB a.s., zástupců MČ Brno-Líšeň a zástupcespolku Holzova-Líšeň z.s.pana Michala Šťourače.

Na setkání byla představena tramvajová trať prostřednictvím úsekových vizualizací a ze strany představitelů DPMB a.s., byly sděleny technické detaily řešení tramvajové tratě, které se především týkaly odhlučnění tramvajového svršku, umístění tratě jako takové do pozemku drážního tělesa, podoba smyčky Holzova a výstavba odhlučňovací zdi. V neposlední řadě bylo nastíněno řešení výstavby protihlukové zdi a obslužné komunikace podél tratě tak, aby zůstal zachován přístup k nemovitostem ze zadní části.

Velmi důležitým bodem jednání bylo představení dvou míst (na ulici Holzova a Drčkova), ve kterých dojde ke křížení tramvajové tratě s komunikacemi pro motorová vozidla. Obě místa si přeje DPMB a.s. a MMB řešit úrovňovým křížením. Zde bude instalována světelná signalizace, která při průjezdu tramvaje sepne semafory na červené signální světlo. Dle informací ze schůzky je spočítáno, že by v těchto místech nemělo docházek k větším zácpám (studie vychází ze současné intenzity dopravy). Studii hustoty dopravy zpracovával Odbor dopravy MMB (OD MMB).

Z mého pohledu ale může být úrovňové řešení křížení tramvajového svršku s komunikací na ulici Drčkova problematické. OD MMB v této době zpracovává projektovou dokumentaci na posun křížení komunikací na ulicích Trnkova a Novolíšeňská. Toto křížení by se mělo ze současné nevyhovující polohy u Lidluposunout o cca 300 m výše nad polohu stávající retenční nádrže. Celá komunikace by měla být rozšířena na dva jízdní pruhy v každém směru a zřejmě bude tvořit po dobudování VMO výpadovku z města Brna ve směru Vyškov, Olomouc atp. V neposlední řadě je nutno vykoupit z úrovně města Brna pozemky pro rozšíření komunikace za křížením tramvaje ve směru na Slatinu. V dnešní době se jedná o klasickou jednopruhovou komunikaci, která v tomto případě musí být rozšířena ve stejném profilu jako komunikace na ulici Drčkova.

Z výše uvedeného se lze oprávněně domnívat, že by v místě úrovňového křížení tramvajového tělesa s komunikací mohlo docházek k tvorbě kolon. Z tohoto pohledu zastávám názor, že by se celá lokalita měla začít řešit komplexně a všechna řešení pro lokalitu kolem ulice Holzova by měla být vzájemně provázána. V neposlední řadě je nezbytné vyřešit průjezd vozidel po ulici Holzova v úseku od křižovatky Letecká-Holzova po zadní křížení ulic Drčkova-Holzova. Jsem přesvědčen, že v tomto úseku ulice Holzova musí být instalovány dopravní značky zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou pro vjezd vozidlům MHD a rezidentům.

Miloš Freiberg
II.místostarosta

Přílohy:

Přehledová situace ul. Trnkova
Situace 1.etapa
Situace 2.etapa
Technická studie

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Je to myslím že, vítaný projekt. Ne všude lze v Brně něco obnovit, a tady u té staré "líšeňky" to jde.

znovu obnovit trať. Výborná obslužnost a dosažitelnost do centra v dnešní přeautomobilové dopravě je to nejrychlejší spoj.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.