Sobota 22. června 2024
Vložil admin on December 12, 2010

Radnice LíšeňVe vedení radnice se objevili po zahajujícím zasedání zastupitelstva (článek zde, článek p.Rozprýma zde) dvě nové tváře. Novému starostovi p. Mgr.Štefanovi a II. místostarostovi p. Sedláčkovi jsme položili v začátku jejich funkčního období pár otázek, na které nám s obětavostí odpověděli.

Pánové, jaké jsou Vaše první kroky ve Vaších funkcích?

Mgr. B. Štefan:

Příprava rozpočtu. Situace byla po volbách zkomplikována stížností na průběh voleb. Tato skutečnost následně přivedla samosprávu obce do časové tísně a je nutné okamžitě projednat rozpočet Líšně. Mojí snahou je, abychom neupadli do rozpočtového provizoria a stihli schválit rozpočet do konce roku.

J. Sedláček:

Nyní doopravdy musíme v první řadě pracovat na rozpočtu MČ. Ihned po nástupu do funkce jsme společně se starostou zasedli ke kulatému stolu s vedoucím odboru rozpočtu a financování. A protože mám v kompetenci záležitosti dopravy, musel jsem taktéž okamžitě řešit otázku úklidu chodníků a komunikací.

Pane starosto, chystáte nějaké změny ve vedení jednotlivých útvarů radnice, případně na postech vedoucích v organizacích, ve kterých je UMČ zřizovatelem? (SML, KCL)

Jsem pro evoluci, nikoliv revoluci. Osobně mě děsí nepromyšlené změny či reformy. Důležitou vlastností reformátora je smysl pro míru věcí, pokud jsou změny příliš překotné a neuvážené, vyvolají silné odmítavé reakce a iracionální snahu o odstranění i pozitivních změn. Prozatím žádné personální změny nechystám. Neznamená to však, že souhlasím na 100% s tím, jak tyto organizace fungují.

Které odvětví cítíte jako nejvíce „zanedbané“ ? (školství, sport, bytová politika….)

Mgr. B. Štefan:

Určité „zanedbání“ spatřuji v tom, že nebyla rozvíjena komunikace. Komunikace nejen mezi radnicí a občany, ale i mezi jednotlivými kulturními, zájmovými a sportovními spolky navzájem. Není to nic nezvratného a myslím, že pokud se nám podaří o Líšni debatovat a soustředit se na konkrétní problémy a cíle, budeme schopni spolupráce a společně dokážeme vyřešit mnoho z aktuálních problémů městské části.

J. Sedláček:

V této otázce se shoduji se starostou. Ale abych byl konkrétní, tak uvedu například nedostatek veřejné zeleně a její údržbu či bytovou politiku, kde máme co zlepšovat.

Jaké první kroky plánujete v otázce revitalizace objektu polikliniky na Horníkové?

Mgr. B. Štefan:

Jak jistě víte, poliklinika je ve velmi špatném stavu. Myslím, že by se nemělo mluvit o jednotlivých krocích. Revitalizace musí být promyšlená, abychom se vyhnuli látání, které by ve finále vyšlo dráž. Nicméně budou opraveny schody, musí být opravena střecha, ale je to jen nesystematické hašení požáru. Rád bych rozvinul myšlenku nástavby polikliniky a následné rozšíření služeb o pečovatelskou službu, denní stacionář apod. V rámci projektu by byl objekt opraven, zateplen a celkově modernizován.

J. Sedláček:

Ve své podstatě pouze doplním pana starostu. Projekt, který vyřeší komplexní regeneraci polikliniky, již konzultujeme s městem Brnem, které by mohlo být investorem. Mělo by se jednat o nástavbu a rozšíření o dům s pečovatelskou službou.

Pane místostarosto, které organizační odvětví budete zastupovat, respektive co pod Vás spadá?

Organizační odbor, Majetkoprávní odbor, Sociální odbor a odbor Územního rozvoje a výstavby.

Na naše otázky odpověděli:

B.ŠtefanMgr. Břetislav Štefan (starosta MČ)

Věk: 32
Motto: Měníme Líšeň, klíčem je dialog.

Politická činnost:

* 2005 - vstup do Mladých sociálních demokratů
* 2006 - vstup do ČSSD
* 2009 - doposud člen Výboru místní organizace
* 2010 - kandidát na starostu MČ Brno - Líšeň

Nepolitická činnost:
Jsem ženatý a mám syna. Po ukončení studia na klasickém gymnáziu jsem v roce 2005 absolvoval Masarykovu univerzitu, obor historie a archivnictví. Studijně a pracovně jsem strávil 10 měsíců v zahraničí. Již před ukončením studia jsem byl zaměstnán na Ministerstvu vnitra na pozici odborného archiváře. Nyní pracuji v Archivu bezpečnostních složek. Od roku 2005 jsem členem Mladých sociálních demokratů, následně jsem se stal členem ČSSD MO Líšeň. Mezi mé zájmy patří historie, jachting, horolezectví a divadlo.

(převzato z www.fandimebrnu.cz)

 

J_SedlacekJozef Sedláček (II. místostarosta MČ)

Věk: 32
Motto: Každá volba je správná, pokud je upřímná.

Politická činnost:
* 2000 vstup do ČSSD
* 2002 - 2003 člen Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
* 2006 - dosud člen Sportovní komise Rady MČ
* 2008 - dosud člen Odborné komise pro rozvoj venkova a zemědělství při MěVV ČSSD Brno-město
* 2008 - dosud člen komise Rady Jihomoravského kraje pro rozvoj venkova a zemědělství
* 2009 - dosud člen Výboru místní organizace
* 2010 - dosud - člen MěVV Brno-město

(převzato z www.fandimebrnu.cz)

Kategorie: