Sobota 18. května 2024
Vložil admin on January 30, 2013

Pastelka rodinné centrumRodiče z rodinného centra reagují na nedostatek míst ve školkách – otevírají novou školku pro 17 dětí již v únoru
4. února nastoupí do nové školky Pastelka v Brně-Líšni 17 dětí. Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je podmínka pracovně-právní vztahu obou rodičů nebo jednoho rodiče v případě samoživitele/ky, oproti kritériím ve státních MŠ, kde je rozhodující věk dítěte.
Školku se rozhodlo otevřít Rodinné centrum Pastelka, které reaguje na kritický nedostatek míst ve státních MŠ, kterých je v městské části Brno-Líšeň nejvíce z celého Brna
Školné rodiče neplatí – školka vznikla díky dobré spolupráci vedení radnice, které poskytlo a zrekonstruovalo prostor a občanského sdružení Rodinné centrum Pastelka, které získalo finanční podporu na provoz z ESF. Rodiče se tak mohou vrátit zpátky do práce po skončení rodičovské dovolené.
Nyní je 17 přijatých dětí zapsáno do školky do konce června tohoto roku.“ V květnu budeme vypisovat nově výběrové řízení pro děti, které začnou docházet do školky od září“, uvedla Alena Stejskalová, předsedkyně RC Pastelka.

Školka Pastelka je jednou z aktivit projektu „Práce a rodina v Brně-Líšni“, který má napomoci slaďovat pracovní a rodinný život rodin v Brně-Líšni a tím podporovat rovné příležitosti obou rodičů na trhu práce. Úskalí, se kterými se rodiči potýkají, pokud chtějí pracovat a zároveň se věnovat dětem nebo pokud pečují o závislého člena rodiny, budou diskutována na společných workshopech a setkáních se zástupci státního i komerčního sektoru s vedením městské části a s pracovníky z neziskových organizací.
Rodiče, kteří potřebují efektivně sladit rodinu a práci mohou využít služeb Infokoutku s právním, kariérním a individuálním poradenstvím v Rodinném centru Pastelka. Kromě rodin s malými dětmi se mohou přijít poradit i ženy nad padesát let, jak uspět na trhu práce.
Součástí projektu bude i šetření potřeb rodin v Líšni, které bude zpracováno do návrhu koncepce rodinné politiky v městské části. Ten pak bude předložen v závěru realizace projektu Radě Městské části.

Více o školce na www.pastelka.net/skolka
Kontakt: Veronika Hradová,
koordinátorka projektu,
tel.č. 775 508 479

Kategorie: