Sobota 18. května 2024
Vložil admin on December 19, 2011

www.dreamstime.comNapadlo vás někdy podívat se po Líšni „očima dítěte“? My jsme se o to pokusili…

V květnu jsme vás informovali o možnosti posílat svoje náměty k venkovnímu prostoru pro trávení volného času a neorganizovaného sportovního vyžití dětí a mládeže.  V listopadu čtyřčlenná pracovní skupina při Komisi sociální, zdravotní a rodinné politiky RMČ uzavřela mapovací a shromažďovací činnost, vypracovala závěrečnou hodnotící zprávu a předložila návrhy pro líšeňskou samosprávu. V přílohách tohoto článku se s nimi můžete seznámit podrobněji.

Zde vám nabízíme alespoň několik základních informací. V Líšni žije 4.722 dětí/mládeže do 19 let, což je asi 18% obyvatel. Městská část eviduje a spravuje 36 hřišť. Převážná část těchto hřišť je určena pro malé a předškolní děti, případně ještě pro děti mladšího školního věku. Hřiště nejsou rozmístěny rovnoměrně, jak by odpovídalo počtu dětí v jednotlivých částech Líšně. Málo nebo vůbec jsou pokryty Stará Líšeň, nová zástavba Holzova-Letecká, J. Faimonové, Sedláčkova-Vlkova. Hrací prvky se na nich vzájemně dost podobají, chybí nám větší pestrost hřišť. My ale doporučujeme umisťovat jednotlivé prvky i mimo tradiční hřiště. Co nám chybí zásadně, jsou aktivity a hřiště pro starší děti a mládež, kterých je výrazně méně a které také často mají nízkou úroveň vybavení. Celkově lze říci, že nám v Líšni bezpečný volný prostor schází. Děti jsou omezovány auty, psy a působí i sociální anonymita bez pocitu bezpečí. Málo vhodného prostoru a aktivit pak způsobují horší fyzickou a psychickou odolnost a sociální dovednosti dětí. Naše návrhy se neomezují jen na stávající a nová hřiště, týkají se i utváření prostoru obecně a problému bezpečnosti/mobility.

Vedení radnice již začalo pracovat na některých konkrétních projektech. V roce 2010 bylo realizováno nové víceúčelové hřiště pro starší děti a mládež na ulici Kosíkova a lanové centrum při ulici Synkova, které svoje využití našlo u dětí ve věku od 3 do 10 let. Dále potom byla provedena úprava volných ploch v lokalitě ulic Vlkova a Štefáčkova, kde vznikly nástřikem na asfaltovou plochu hřiště rozvíjející zejména kreativní a logické myšlení dětí. Pro rok 2012 je v návrhu rozpočtu hned několik investic, které přímo odrážejí závěry výsledné hodnotící zprávy. Například je to zřízení velkého centrálního hřiště při ulici Bednaříkova, jehož využití bude pro děti všech věkových kategorií. Hřiště pro starší děti a mládež bude realizováno pod ulicí Popelákovou, nad stávajícími garážemi. Nová dětská hřiště by se měla realizovat na dvou místech. V novém bytovém komplexu při ulici Letecká a na „Broďáku“. S určitou úpravou se počítá také na nám. Karla IV., kde by měl vzniknout prostor vhodný pro bezpečný pohyb dětí doplněný o logické herní prvky.

Předpokládáme, že se k tomuto tématu budeme dále vracet a vyjadřovat se ke konkrétním aktuálním záležitostem. Na závěr děkujeme občanům, kteří nám napsali svoje náměty a lidem z organizací, které s námi spolupracovali - Klub Pastelka o.s., Ratolest o.s. a Saleziánské středisko mládeže.

Věříme, že se nám bude v Líšni postupně dařit budovat o něco přátelštější, bezpečnější a povzbudivější prostředí pro naše děti a mládež. Přispět k tomu může každý z vás.

Přílohy:

Soubor pdfProstor - hodnocení a návrhy (pdf 300kb)

Soubor pdfStávající hřiště - návrhy (pdf  500kb)

powerpointPrezentace (ppt 4MB)

 

Za pracovní skupinu
Edita Kremláčková a Jozef Sedláček
komise.socialni@brno-lisen.cz

Kategorie: