Sobota 09. prosince 2023
Vložil admin on June 28, 2012

ChmelniceV souvislosti s výstavbou na ulici Chmelnice proběhlo 27.6.2012 setkání občanů, kterým není lhostejné, jak to zde bude vypadat. 

Na šest desítek lidí přivítal člen petičního výboru Ing. Zbyněk Krejčiřík, který stručně informoval o situaci a krocích, které v současnosti probíhají v souvislosti s výstavbou a peticí, která byla předána na zasedání Zastupitelstva MČ konaného 31.5.2012. 

Petici podepsalo přes 313 lidí, kteří tímto vyslovili souhlas nejen s textem petice, ale i s uvedenými body, které  obsahují:

• Revokaci usnesení RMČ Brno – Líšeň ze dne 4.4.2012, kterým  bylo vyhověno Ing. Odehnalovi – navýšení indexu IPP z 0,4 na 0,9. Tato změna směrné části ÚPmB byla provedena pouze v zájmu soukromého investora, nikoliv však v zájmu veřejném.

• Rychlé dobudování propojení silnic Chmelnice – Markovičova, ať již z prostředků veřejných nebo z prostředků investorů v daném území. Jinak bezprostředně hrozí dopravní kolaps v celé lokalitě, způsobený masivní výstavbou více než 50 bytových jednotek

• Výraznou personální obměnou stavební komise při MČ Brno – Líšeň, máme závažné pochybnosti o její nezávislosti i odborné způsobilosti.

• Respektování veškerých závazných dokumentů a doporučení, schválených na úrovni ZMČ Brno – Líšeň, ve všech stavebně územních řízeních v rámci městské části Brno – Líšeň.

• Aby byla primárně ze strany odpovědných osob městské části Brno – Líšeň v rámci stavebně územních řízení sledován zájem veřejný, nikoliv jen zájem soukromých investorů.

Během odpoledního setkání vystoupil i další člen petičního výboru p. Ing. Radek Neužil, který požádal přítomné, aby se zúčastnili veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň, které se uskuteční 28.6. 2012 od 17:00hod. na radnici. 

Mezi diskutující přišel zastupitel p. Oldřich Lupečka, který si vyslechl nejen názory členů petičního výboru, ale i občanů a závěrem připojil svůj podpis pod petici. 

Během setkání dorazili mezi diskutující i radní Michal Hrazdíra a místostarosta Jozef Sedláček, kteří čelili argumentům nespokojených občanů s navýšením indexu podlahových ploch. Radní Václav Košulič na plánech demonstroval původní variantu výstavby na pozemcích Ing. Odehnala.

Diskutující netrápila jen samotná zástavba, ale i zvýšení dopravy nebo ztráta zeleně. 

„ Celkově dojde ke zhoršení životní úrovně zdejších obyvatel“ dodal jeden z diskutujících občanů. 

Na připravených papírech mohli lidé zanechat vzkazy a komentáře k plánované výstavbě. Někteří využili tuto možnost projevu.

„ Nesouhlasíme s plánovanou výstavbou, od začátku to bylo nesmyslné rozhodnutí napsali manželé Kieselovi.

Lidé celou aktivitu petičního výboru začínají vnímat i z jiného pohledu. Svojí iniciativou oslovují čím dál více lidí v okolí a ta je velice kladně vnímána. Začíná zde být potenciál, který by mohl za dva roky oslovit voliče do komunálních voleb.

 

Místostarosta Sedláček na Chmelnici  Radní Košulič Radní Hrazdíra

Setkání občanů na ul. Chmelnice  Setkání občanů na ul. Chmelnice Jedena z možností jak vyjádřit svůj názor.

Kategorie: