Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on April 14, 2014
Žijte blaze - pozdrav z ghetta (zdroj: divadlo Líšeň)

Žijte blaze (pozdrav z ghetta) – nová inscenace divadla Líšeň 
24/4 v 19.30 a 5/5 v 19.30 – Dělňák Líšeň

Výpovědi vrahů a obětí.  Na jevišti kovové loutky, šrot, ostnatý drát.

 „Uzavřená forma rozmnožování - toť železný zákon všech bezpočetných projevů životní vůle přírody! Každé zvíře se páří jen se zvířetem stejného druhu. Sýkorka jde k sýkorce, polní myš k polní myši, čáp k čápici.“ (A. Hitler: Mein Kampf)

„Dříve než odejdu z tohoto světa, chci Vám, moji nejmilejší, zanechat několik řádek. Dojde-li Vám někdy toto psaní, já a my všichni už tady nebudeme...“ (z dopisu, který neznámá žena zašila do svých šatů před tím, než byla nacisty zavražděna)

Více informací: www.divadlolisen.cz

Rezervace vstupenek: irena@divadlolisen.cz, 728 818 034

            Divadlo Líšeň pokračuje novou inscenací v linii tvorby orientované na tematiku lidských práv a aktuálních společenských témat (inscenace Putin lyžuje, romské inscenace). Hra Žijte blaze (pozdrav z ghetta) reaguje na vzrůstající agresivitu, nesnášenlivost, skrytý i otevřený rasismus, neofašismus.  Zpracovává téma holocaustu - jako v historii lidstva dosud nejpropracovanější a nejdůslednější realizaci zrůdné myšlenky kultivace lidstva prostřednictvím „očištění“ životního prostoru od „nečistých“ ras.

            Inscenace Žijte blaze (pozdrav z ghetta) vychází z historických materiálů  (dobové vyhlášky a zákony, výpovědi pamětníků, nacistické projevy zaznamenané v dokumentárních filmech, výpovědi nacistů v průběhu Norimberského procesu) i z textů ze současných militantních neonacistických webů. Inspirací jsou také formy argumentace požívané v běžných médiích, překvapivě parafrázující nacistické texty. Tyto zdroje zpracovává do nadčasové výpovědi o metodách moci selektující lidské bytosti na hodnotné a bezcenné. V kontrastu k této zvrácené ideologii hra vykresluje utrpení oběti - člověka zbaveného veškerých práv, rodiny, majetku, důstojnosti - člověka degradovaného na číslo, pracovní nástroj, spotřební materiál.

            Inscenace má výraznou výtvarnou (loutky, masky) a hudební složku.  Jako symbol tvrdosti a neúprosnosti, ale také křehkosti a niternosti slouží na jevišti jako výrazový prostředek kov – v podobě kovové masky a „naleštěných“ zvířátek (odkazujících na Hitlerův text „každé zvíře páří se jen se zvířetem stejného druhu“), tak i kov ve fázi rozkladu – šrotu, jenž symbolizuje právě tu poslední, nejodhalenější a nejkřehčí podobu člověka.

            Na jevišti pracuje divadlo Líšeň se scénickými prvky obvyklým způsobem  - maximálně využívá minimum materiálu, který je soustředěn na scéně – tento materiál slouží i k vytváření zvukových ploch - efektovaných autentických zvuků scény.  Masku, šrot, stavební kolečka a ostnatý drát transformuje do proměňujících se postav v situacích uspořádaných v útržkovitém, montážovitém  neiluzivním a syrovém tvaru. V inscenaci je použita i projekce kombinující dokumentární, ovšem až nereálně působící záběry s animací.

            Inscenace Žijte blaze (pozdrav z ghetta) bude od května 2014 uváděna také jako součást vzdělávacího projektu Konečné řešení a současná Evropa.  Projekt nabízí školám komponovaný program – inscenaci společně s besedou s pamětníkem nebo přednáškou odborné lektorky a výstavou Romský holocaust. Projekt podpořilo MŠMT a realizuje se ve spolupráci s brněnskou pobočkou Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Muzeem romské kultury.

Školy z Líšně a okolí se na komponovaný program můžou přijít podívat do Dělňáku Líšeň (termíny - produkce@divadlolisen.cz).

Plakát představení (zdroj: divadlo Líšeň)

Kategorie: