Úterý 28. listopadu 2023
Vložil admin on August 22, 2010

obrazekPřestože vedení MČ Brno-Líšeň navýšilo během 2 let o nevídaných 138 míst na celkovou kapacitu 726 míst, může se stát, že některé děti, zejména tříleté, nebyly zatím do MŠ přijaty.

Totiž velký problém při přijímání dětí do MŠ způsobují vícečetné přihlášky dětí a následné přijetí do více MŠ. Zákon (o ochraně osobních údajů )  nedovoluje zřizovateli, a ani ředitelkám školek, jakoukoliv koordinaci o přihlášených dětech během přijímacího řízení. Další problém je také v tom, že rodiče dětí přijatých do více mateřských škol mají povinnost oznámit výběr školky do které bude chodit až k 1.září stávajícího roku.

Letos přišlo do našich mateřských školek  730 žádostí o přijetí. Ve skutečnosti, po odečtení vícečetných přihlášek, je skutečný počet dětí žádající o přijetí 339 (volná kapacita je 290 míst).  Jako zajímavost uvádím maminku, která přihlásila svoji dceru do všech 9  MŠ v Líšni. Dcera byla přijata ve 2 školkách. Uvedu další příklad,  jedno dítě bylo přijato do všech přihlášených školek, to je do čtyř školek. Počet takhle blokovaných míst se blíží nejméně k číslu 45. Tito rodiče jednají jistě v dobré víře, z obavy o nepřijetí svého dítěte do školky, ale o  jimi  „blokovaná“ místa,  kým budou obsazena, se bude rozhodovat, bohužel, nejdříve začátkem září, kdy se teprve na základě upřesněných informací dají všechna přijímací řízení přesně vyhodnotit.  Podle posledních informací chystá magistrát města Brna opatření, která by vícečetnost  přihlášek a následné komplikace omezila.

Jsem přesvědčen o tom, že jsme v budoucnosti schopni přijmout každé dítě maminky, které by hrozila ztráta zaměstnání po uplynutí tříroční ochranné lhůty a také té, která si najde nové pracovní místo.

Také dodávám, že jsme se stali od 1. července 2010 zřizovatelem  MŠ na ulici Bratří Pelíšků.

Momentální kapacita této školy je 37 míst. V letošním roce přijme paní ředitelka 17 dětí, většinou se jedná o ty děti, co nebyly přijaty v březnovém termínu v našich kmenových školkách.

 

 

                                                                                                   Košulič Václav

                                                                                                  Místostarosta Brno-Líšeň

Kategorie: