Sobota 22. června 2024
Vložil admin on March 08, 2012

Blokové čištěníHarmonogram blokového čištění místních komunikací v Brně-Líšni v roce 2012

Termíny blokového čištění včetně informací týkajících se odtahu vozidel při blokovém čištění.

 ( Informace převzata ze stránke UMČ Brno - Líšeň www.brno-lisen.cz)

SÍDLIŠTĚ LÍŠEŇ

Úsek č.1ulice VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASÁROVA, SYNKOVA, včetně parkovišť před domy 18. 4., 21. 5., 3. 9., 12. 10. 2012     +  pouze parkoviště  30. 5., 8. 10. 2012

 

Úsek č.2ulice PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA, HORNÍKOVA, včetně parkovišť před domy 25. 4., 28. 5., 10. 9., 19. 10. 2012    +  pouze parkoviště  30. 5., 8. 10. 2012

 

Úsek č.3ulice MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRÁDOVA, ROTREKLOVA, JOSEFY FAIMONOVÉ od býv. samoobsluhy vlevo, NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ, PODBĚLOVÁ, včetně parkovišť před domy 16. 4., 7. 5., 11. 6., 8. 10.  2012

 

Úsek č.4ulice MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA, BARTÁKOVA, GOLDOVA, JOSEFY FAIMONOVÉ od bývalé samoobsluhy vpravo, SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA, PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM, včetně parkovišť před domy 23. 4., 14. 5., 18. 6., 15. 10.  2012

STARÁ ZÁSTAVBA LÍŠNĚ

Úsek č.5ulice KLICPEROVA, RAŠELINOVA, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ Polovina úseku                 27. 3. 2012 SCHEINEROVA, FUČÍKOVA MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, P.VELIKÉHO, HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO, JABLONSKÉHO, včetně parkovišť před domy Polovina úseku                 28. 3. 2012 Celý úsek     29. 5., 21. 8., 23. 10.  2012

 

Úsek č.6ulice KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M.KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREICETLOVA, PODHORNÍ, ZAHRADNÍ, POHANKOVA, NÁM.KARLA IV, včetně parkovišť před domy 3. 4., 31. 5., 23. 8., 25. 10.  2012

 

Úsek č.7ulice OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU, KOSTELÍČEK, KNIESOVA, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ, VELATICKÁ, BŘÍ. PELÍŠKŮ, KUČEROVA, HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, LETECKÁ, BODLÁKOVA, R.KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO, TRNKOVA, HŘBITOVNÍ, ONDRÁČKOVA (levobřežní), včetně parkovišť před domy 5. 4., 6. 6., 29. 8., 31.10. 2012

Čl. 2

Oznámení blokového čištění

Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných dopravních značek na komunikacích a jejich součástech, sedm dnů před tímto čištěním.

Čl.3

Povinnosti k zabezpečení blokového čištění

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích součástí.

Čl. 4

Sankce

Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech, lze uložit sankci podle § 19 odst.5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst.6 zákona č. 13/1997 Sb. -  silniční vozidlo, které brání provedení blokového čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.

 

V Brně dne 7.3.2012

 

Mgr. Břetislav Štefan                                                                             Jozef Sedláček
        starosta                                                                                      II. místostarosta

 

Odtahy vozidel při blokovém čištění 2012

Akciová společnost Brněnské komunikace a.s. bude v roce 2012, tak jako v předchozích letech, zajišťovat odtahy při blokovém čištění a to prostřednictvím firmy Černý.
Vozidlo provozovatelů, kteří v době blokového čištění nerespektují dopravní značení, budou odtahována na odtahovou plochu - Drážní 9, areál F.K.Holoubek, Slatina.
Cena za odtah a parkovné jsou stávající, tj. 1.800,- Kč vč. DPH za odtah, parkovné 120,-Kč/den.
Výdejní doba ve všední den je 8.00 až 17.00 hod., v sobotu a v neděli, po telefonické domluvě - 548 217 484, 602 737 673 - pan Pilman.

Vrácení vozidla zpět na místo nacházející se v lokalitě původního odtahu bude pouze v případě zájmu a na základě požadavku provozovatele vozidla, cena za odtah včetně 1 dne parkovného činí v tomto případě 3.720,- Kč vč. DPH.

Kategorie: