Sobota 22. června 2024
Vložil vlisni.cz on June 26, 2020
Dotčená lokalita

Stavět se může i později – obráceně to moc nefunguje.

Dal jsem dohromady 7 argumentů pro 15 rozumných zastupitelů. Je to je nejtěsnější většina z 29 líšeňských zastupitelů, kteří mají rozhodovat ve prospěch občanů a Líšně – ukáže hlasování, kde, který zastupitel či zastupitelka stojí a co vlastně hájí.

Na zastupitelstvu v Líšni budeme projednávat směnu pozemku u ulice Podbělová. Pokud bude směna schválena nebo zastupitelstvo nezaujme stanovisko, rozhodne za nás město Brno. Brno chce stavět, ale my jsme v Líšni a měli bychom ji chránit. V těsné blízkosti je již plánována výstavba na „poli Novolíšeňská“ a proti naší vůli povoleno postavit cca 300 bytů a 50 rodinných domů. To znamená obrovskou dopravní zátěž, nároky na služby, MHD, sítě atd. Počet obyvatel se zvýší o 1000. Tato fakta mne vedou k tomu, že bychom měli vyčkat na dopady, které vyplynou již z téměř povolené výstavby. Nepovažuji za odpovědné umožnit výstavbu další stovky bytových jednotek, které dle mého přesvědčení ve svém důsledku povedou k propojení ulic Novolíšeňská a Houbařská. Tedy dopravní propojení sídliště a staré Líšně. Stávající komunikace ve staré zástavbě jsou přetížené a nárůst dopravy by vedl ke kolapsu a snížení kvality bydlení občanů.

Můj postoj je ovlivněn zkušenostmi, které jsem jako starosta načerpal a týkají se především:

  1. Zavlečení zvýšené dopravní zátěže na stávající komunikace v rodinné zástavbě – reálná obava z možnosti dopravního propojení ulice Novolíšeňská – Houbařská - Kubelíkova, neboť tyto komunikace považuji již dnes dopravně přetížené.
  2. Vliv nové výstavby na odtok dešťových vod v případě dlouhodobých dešťů
  3. Obava z možného navyšování maximálního počtu bytů v případě umožnění dopravního napojení celého území
  4. Ztížené pěší napojení
  5. Developerovi se nepodařilo dohodnout na výstavbě silnice přes pozemky přilehlých bytových domů, kteří výstavbu odmítají
  6. Obava z budoucích dopravních kolizí na již tak přetížených komunikacích v lokalitě
  7. Dopad plánované nové výstavby na komfort bydlení stávajících obyvatel, další zahušťování sídliště, narůstající tlak na dopravní infrastrukturu, na dostatek obchodů, míst ve školských zařízení a na související občanskou vybavenost oblasti i celé Líšně

Nabádám ke zdrženlivosti. Vyčkejme, co dobrého či špatného nám přinese výstavba, kterou řeší přes náš odpor stavební úřad ve Slatině. Je otázkou, zda náhodou těch negativ nebude více než výhod. Potom se znovu zamysleme nad lokalitou, případně zapracujme, co považujeme za přijatelné pro zachování kvality bydlení, životního prostředí a únosné pro naše občany.

Pokud po vybudování bytové výstavby v sousední lokalitě, která má obsahovat cca 300 nových bytů a desítky rodinných domů, bude situace v lokalitě příznivá, bude možno situaci znovu zvážit a rozhodnout ve prospěch obce a občanů.

 

Břetislav Štefan, Váš starosta

Kategorie: 

Komentáře

Lež: Panorama, Novolíšeňská 50 RD a 6 BD.

Projekt Panorama, Net-Developmentu není o 50 RD , ale o 25 RD a 6 BD.

Lež: Impera chce propojit Střelnici a Novolíšeňskou.

Imperastyl naopak nabízí prodej svého pozemku, na uzavření Houbařské, městu Brnu a ještě na své náklady na něm vybuduje dětské hřiště.Nebude moci bý žádné propojení.

Lež: Zavlečení zvýšené dopravní zátěže na stávající komunikace v rodinné zástavbě – reálná obava z možnosti dopravního propojení ulice Novolíšeňská – Houbařská - Kubelíkova, neboť tyto komunikace považuji již dnes dopravně přetížené.

Imperastyl, naopak ,chce předat městu Brnu pozemek, na kterém postaví 150 m2 dětské hřiště a tím zamezí možnost propojení, další pozemek zamezující propojení je pozemek pana Šroubka, který bydlí na Houbařské.

Lež: Vliv nové výstavby na odtok dešťových vod v případě dlouhodobých dešťů.

Každý nový projekt řeší dešťové vody velkými retenčními nádržemi , jak Zahradní město, Tak Panorama 25 RD a 300 BD, tak Rodinné domy-Houbařská cca 15 RD, a i tento projekt Impera a BVAK jako DOS dal projektu zelenou. Stejně i odbory na MmB.

Lež: Obava z možného navyšování maximálního počtu bytů v případě umožnění dopravního napojení celého území.

Obavy, dojmy a sny, jaké je maximální počet bytů pro B/r/2 ?

Lež: Ztížené pěší napojení.

????Nezlobte se blbost na druhou.pane starosto nyní je tam džungle a velice ztížené pěší napojení, podzim a zima neprůchodné, nevím co bude ztíženo chodníky?

Částečná lež: Developerovi se nepodařilo dohodnout na výstavbě silnice přes pozemky přilehlých bytových domů, kteří výstavbu odmítají

Toto bude řešit parcelační dohoda,nakonec i územní studie, ano je to těžké , dohodnou se mezi cca 30 vlastníky, pozemků, to víte ze zastupitelstva, ale to je jejich problém a ne Váš.

Lež:Obava z budoucích dopravních kolizí na již tak přetížených komunikacích v lokalitě.

???? Blbost na druhou. V lokatitě není žádná komunikace a po polní cestě projede jedno auto za den. Novolíšeňská přetížená není, jinak by na ní neudělali pruh na kola.Předtím byl dělán průzkum zatížení.

Lež: Dopad plánované nové výstavby na komfort bydlení stávajících obyvatel, další zahušťování sídliště, narůstající tlak na dopravní infrastrukturu, na dostatek obchodů, míst ve školských zařízení a na související občanskou vybavenost oblasti i celé Líšně.

Zatím tam bydlí pan Šroubek a vedle někdo a naproti ten soused s tím baráčkem postaveným dříve na černo, 3 domky. Tento projekt není o zahušťování sídliště , ježíši, a to další, snad těch 30 zastupitelů a 100 ouředníků tam není pro okrasu, na nic?

Na 3 komitétech proti výstavbě na bývalém Belcrediho poli , bylo tak do cca 20 lidí, na slezinách proti výstavbě pod Habrem dtto.V protest listu proti výstavbě na bývalém Belcrediho pili bylo podepsáno cca 1200 lidí. V diskusích na FB se hádáme tak 4.Odhadem , z 30 tisíc marvanů je nějaká stavba na poli pod Habrem naprosto u zadele většině , mají jiné starosti. Kdo má ze zákona i morálně největší nárok na diskusi a polemiku a dohodu se stavebníkem ,jsou především budoucí sousedé, majitelé okolních pozemků.. Rozhodně daleko více než lidi na Fajmanové, Vlkové, či v Mariánském údolí.

poslední poznámka , i kdyby útvar hlavního architekta měst Brna a město Brno , protlačilo to propojení, bude to 100 % vozovka v REZIDENČNÍ ZÓNĚ , Chmelnice a Markovičova jsou jednosměrné, projedou auta rezidentů a lidí z Bylinkové, , Kubelíkova, projedou auta rezidentů, jen jednodušší řidič by pro směr od hřbitova, Obecké, do města odbočil do Kubelíkovy ulice a následně, na Střelnici a následně na Houbařskou a následně na Novolíšeňskou, a proč ? páč rezidenční zóna , omezení rychlost , ty jak se to kua jmenuje, "ležící policajti a točení volantem vlevo , vpravo, daleko výhodnější a rychlejší a pohodlnější je jet po Šimáčkové rovně až na městečko, odbočit nahoru na Nolíšeňskou a dolů k Zetoru a do centra

Nejzákeřnější formou odmítnutí je pozdržení či odložení, dáme Vám vědět -jeden ze zákonů prof. Parkinsona.

Dal jsem dohromady 7 argumentů pro 15 rozumných zastupitelů.

To jako, kdo má odlišný názor od náčelníka je nerozumný ?

Je to je nejtěsnější většina z 29 líšeňských zastupitelů, kteří mají rozhodovat ve prospěch občanů a Líšně – ukáže hlasování, kde, který zastupitel či zastupitelka stojí a co vlastně hájí.

To jako, že,zastupitel , který hlasuje podle svého vědomí a svědomí a jak to vidí on, je zkorumpovaný a dostal od developrů tučnou provizi , nebo zájezd do Egypta ?

Není to vydírání ? Nebo nátlak ?

Já chápu , že se hlasuje podle politických stran , zkrátka co upeče vedení tak podle toho se hlasuje, nebo vyloučení a všeobecné opovržení, za pár brebend měsíců si na to lidé zvyknou a na názor každého jednoho obyčejného zastupitele se háže bobek, ale stejně by mě zajímalo podle hlasování ,kde který zastupitel stojí a které ty zájmy hájí ?

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.