Čtvrtek 18. července 2024
Vložil vlisni.cz on February 09, 2019
Líšeňské ostatky 2017 (foto: Bořivoj Hájek)

Líšeňské ostatky jsou prestižní a významná obecní slavnost. Účastní se jí přes sto účinkujících (krojovaní, maškary, několik kapel) a tisíce diváků. Píše o ní celorepublikový tisk a studenti vysokých škol diplomové práce. Místní politické strany před volbami (i po volbách) slibují podporu této oblíbené tradiční líšeňské veselici. Jak je to však s podporou v praxi? Realizaci části akce - tedy té maškarní, provázejí zásadní problémy. 

Rozsáhlou slavnost uskutečňuje několik organizací - Národopisný soubor Líšňáci, spolek Líšeň sobě, Divadlo Líšeň a Kulturní centrum Líšeň. KCL akci zaštiťuje především organizačně, spolky mají na starosti uměleckou náplň a patří jim autorství akce. Na lednovém zasedání zastupitelstva se projednávalo přidělení dotace pro spolek Líšeň sobě, který tradičně (od roku 2012) realizuje maškarní část a tedy žádá o její finanční podporu MČ. Finanční podpora rok od roku klesá (z více než 50 000,-  až na současných a nedostačujících 20 000,-).  Přes konstruktivní návrh Finančního výboru i návrhy přímo na zastupitelstvu z řad opozice (Spolu, Sousedé z Líšně) si koaliční politici (ČSSD, ODS, ANO) v čele s panem starostou prosadili pro akci nejen nedostatečnou finanční podporu, ale navíc z ní svévolně vyškrtali některé důležité položky, bez kterých nelze akci uskutečnit. A navíc - přestože spolek žádal na celoroční činnost, zablokovali možnost chybějící prostředky převézt z Festivalu Líšeň sobě, který je na rozdíl od ostatků podporován nejen z prostředků městské části, ale i statutárního města Brna jeho realizace by tedy nebyla přesunem financí ohrožena.

Další podrobnosti najdete v zápisu z jednání zastupitelstva konaného 15. 1. 2019: https://www.brno-lisen.cz/usneseni-a-zapisy-zmc-v-roce-2018-a-2019/t7162?fbclid=IwAR1hN6HDpzpZ4-vJqoaXJEatat07wT56D-89B9i2YokzUmhZEMI--hMlPvw

 a ve videozáznamu (od 21. minuty záznamu: https://www.brno-lisen.cz/viii-3-zasedani-zastupitelstva-mc-brno-lisen-pro-volebni-obdobi-2018-2022-materialy-zaznam/t7184

Z koaličních zastupitelů hlasovala pro konstruktivní návrh navržený opozičními zastupiteli (zvýšení částky na třicet tisíc) pouze zastupitelka a vedoucí Klubu důchodců paní paní Blanka Tuscherová (ČSSD), které tímto děkujeme.  Hlasování: https://www.brno-lisen.cz/hlasovani-zmc8-3-11/f14705

Také děkujeme panu doktoru Josefu Drbalovi (Spolu v Líšni) za pozvání na jednání Finančního výboru a snahu o konstruktivní řešení problematiky a také Sousedům z Líšně za podporu přímo na zastupitelstvu a za pojmenování problematiky na jejich webu http://sousedezlisne.cz/2019/01/co-je-noveho-v-lisni-nejiste-ostatky-a-neuplne-komise/.

Pokládáme za důležité také zmínit, že problém s nedostatečným financováním části Líšeňských ostatků aktivně neřeší a nedostatečnou podporu s vyškrtnutím zásadních položek podpořili i za kulturu zodpovědní veřejní činitelé - tedy radní pro kulturu Eva Svobodová (ODS) a předsedkyně Kulturní komise Hana Sosíková (ČSSD). 

Rozhodnutí zastupitelstva prosazené politiky koalice považujeme za nesmyslné komplikování situace, nekonstruktivní a argumenty nepodložené gesto, které ohrožuje jednu z nejoblíbenějších a nejprestižnějších akcí v Líšni. Takovéto jednání je nedůstojné i s ohledem na dlouhodobou práci umělců a spolků podílejících se na akci pro městskou část. Proto apelujeme na to, aby vedení radnice hledalo konstruktivní řešení tohoto problému.  

Vzhledem k tomu, že ke zdůvodnění nesmyslných omezení použil starosta obce Břetislav Štefan nepřesné, zavádějící a nepravdivé informace, adresovala autorka a realizátorka koncepce maškarní části ostatků Pavla Dombrovská zastupitelům otevřený dopis (viz přílohy).

 

Za Líšeň sobě z.s
Mgr. Pavla Dombrovská
Mgr. Kateřina Konvalinová

Přílohy ke stažení:

Otevřený dopis zastupitelům (pdf)
Vyjádření starosty (pdf)
Vyjádření k odpovědi strosty (pdf)

 

 

 

Kategorie: 

Komentáře

Jednoznačná podpora zastupitelům ke schválenému výstupu. Je odpovídající amatérskému přístupu ke zpracování podkladů ze strany žadatele (i přes několikaleté zkušenosti).
Prosím také žadatele, aby příště v žádosti uvedl položku i na úklid veřejných prostor po pořádaných akcím, protože se tak často neděje.....

Vážený pane Tachovský. Zřejmě jste detailně seznámen se situací. Můžete tedy ty nedostatky ve "zpracování podkladů ze strany žadatele" specifikovat? Třeba nám něco uniklo, o čem nevíme. Avšak mohu Vás ubezpečit, že náš přístup není amatérský, ale profesionální - koneckonců děláme to úspěšně již dvacet let.
Naopak se domníváme, že způsob přidělování dotací od městské části je velmi neobvyklý a nikde jinde jsme se s ním nesetkali. To je opravdu "líšeňská specialita" - podpořit akce a přitom z nich vyškrtat položky, které jsou pro realizaci nutné.
Co se týká úklidu, těžko Vám mohu pomoci. Budete muset reagovat konkrétně, když po nějaké akci bude nepořádek. Nejsme zodpovědní za úklid veřejných prostor po všech pořádaných akcích v Líšni, takže nevím, jakou akci konkrétně máte na mysli.

Vážená paní Dombrovská, na Vaše výtky, lze říci jen jedno jediné, a to že je každoročním koloritem zastupitelstva schvalování "profesionálně" připravených žádostí o dotaci na akce, kde jste v organizačním výboru (stačí pohled zpět 2-3 roky). Kupodivu vždy s bohatou diskuzí nad kvalitou doložených položek v žádostech. Člověk by se měl poučit a Vámi blízkým způsobem "by neměl vstoupit dvakrát do stejné řeky". Proto je až úsměvné si číst Vaše ublížená vyjádření, kde se snažíte očerňovat zastupitele MČ Brno-Líšeň. Mám pocit, že "jste z řeky ještě nevystoupila na břeh":)
Co se týká úklidu, tak bych mohl jmenovat zejména dvě akce: Ostatky a Hody!!!

Vážený pane Tachovský, to, že na zastupitelstvu probíhají diskuse, je naprosto v pořádku, od toho zastupitelstvo také je, aby se věci diskutovaly, vysvětlovaly, atd.. Pokud se zmiňujete o "zastupitelích", měl byste specifikovat, že to jsou zastupitelé pouze určitých stran (vesměs současné koalice), ostatní by se mohli Vaším vyjádřením cítit dotčeni, protože zastávali jiné stanovisko.
Svým textem se nesnažím nikoho očerňovat, poukazuji ale na fakta prokazující nesrovnalosti v přidělování žádosti o dotace, která jsou podložená materiály, které si můžete dohledat.
Žádala jsem Vás o to, abyste specifikoval, co přesně a konkrétně bylo v naší žádosti špatně. Odpovídáte obecnou a nekonkrétní frází o "vstoupení do stejné řeky". Vyvolává to ve mně dojem, že máte sice potřebu komunikovat, ale bohužel nemáte co sdělit.
Co se týká úklidu, jste konkrétní, takže se máme o čem bavit. Hody a Ostatky jsou velké akce, na jejichž realizaci se podílí několik organizací. U Ostatků realizujeme část akce týkající se maškar a na Hodech se podílíme pouze okrajově. Za úklid po těchto akcích organizace, v nichž působím, neodpovídají, takže se mne tato záležitost vůbec netká. Obraťte se tedy s podnětem na MČ.

Jako vždy p. Dombrovská požaduje peníze, ale zodpovědnost za akce dává jiným subjektům. Když peníze nedostane, tak pak píše pamflety.................tomu říkám folklór - doporučuji právně ošetřit, aby jste mohla uplatňovat autorská práva. I když to se vlastně dá také považovat za národní dědictví, že každá vesnice měla svojí "p. Blažkovou".:)

mohl byste se alespoň pokusit odpovědět paní Dombrovské na konkrétní otázky? Ptala se vás, v čem při podávání žádostí chybují. Neodpověděl jste, jen obecně mlžíte. Zkuste být konkrétní, jinak vás budu muset co se týče relevance argumentů zařadit po bok Tomia Okamury.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.