Sobota 09. prosince 2023
Vložil admin on October 20, 2012

ul. ChmelniceNa konci května letošního roku více než 300 občanů Staré Líšně podepsalo petici proti usnesení RMČ ze dne 4.4.2012 - navýšení indexu IPP Areál bydlení Chmelnice.

Zastupitelstvo MČ Brno Líšeň na svém 16. zasedání dne 28. 6. 2012 petici řádně projednalo a svým usnesením doporučilo Radě městské části Brno  Líšeň  revokovat  své usnesení, které bylo spojeno s navýšením indexu IPP v plném rozsahu (odkaz). K petici se vyjádřil jak starosta MČ Brno Líšeň, Mgr. Štefan (odkaz), tak i primátor města Brna, Roman Onderka (odkaz).

Rada městské části Brno – Líšeň dne 1. 8. 2012 na svém 41. zasedání respektovala doporučení zastupitelstva a své původní rozhodnutí  z 4.4.2012 revokovala v plném rozsahu hlasy všech členů Rady městské části  (odkaz).

V současné době je  pro projekt Areál bydlení Chmelnice platný index IPP zpět na původní hodnotě 0,4.

V průběhu posledních měsíců byly starostou Mgr. Štefanem a společností  Picador  projednány možnosti financování   budoucího  propojení ulic Chmelnice – Markovičova.  V případě kladného stanoviska všech dotčených stran by měla být k 15. 2. 2013 podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku z fondu bytové výstavby MMB na realizaci dopravního propojení.

Dle vyjádření společnosti Picador bude projekt Zahradní město (odkaz) dokončen v roce 2014. K projektu Areál bydlení Chmelnice (ing. Odehnal) se nepodařilo zjistit žádné aktuální informace.

Zbyněk Krejčiřík

Kategorie: